HELVETAS Swiss Intercooperation je uz potporu Medicor Fondacije iz Lihtenštajna pokrenuo projekt „Moja Budućnost“. Ovaj projekt ima za cilj adresirati probleme nezaposlenosti mladih u dobi od 15 do 34 godine u četiri lokalne zajednice: Široki Brijeg, Trebinje, Konjic i Čitluk. Projekt će nastojati oživjeti postojeće i uspostaviti nove puteve gospodarskih veza između ruralnih sredina i urbanih središta. Mladi ljudi u ruralnim sredinama, ali isto tako i oni iz urbanih središta, će kroz projekt „Moja Budućnost“ dobiti prigodu usavršiti svoje vještine kroz treninge i edukacije, te kroz „Grupe Budućnosti“ – nova metodologija pružanja obuke na radnom mjestu koju Helvetas donosi sa projektom „Moja Budućnost“.
Prilike za zaposlenje i prilike za povećanje dohotka za mlade žene i muškarce su primarni cilj projekta, ekonomski neovisni i osnaženi novim znanjima i vještinama, mladi ljudi mogu učiniti svoje sredine boljim za život kroz aktivan angažman u društvenom životu, ali i doprinijeti unaprijeđenju poslovnog okruženja.

Specifični ciljevi projekta „Moja Budućnost“ do kraja 2020. godine su:
• 220 zaposlenih mladih ljudi, od čega 180 na puno radno vrijeme,
• 1.440 mladih ljudi sa unaprijeđenim znanjima i vještinama, od čega 720 mladih ljudi koji su prošli kroz „Grupe Budućnosti“,
• kreirane smjernice za izradu politika zapošljavanja mladih na lokalnoj razini uz novi paket mjera za profesionalnu orijentaciju i karijerno savjetovanje,
• aktivno uključivanje mladih i škola iz 4 zajednice u info platformu Hocu.ba koja godišnje nudi mladima preko 4.000 korisnih informacija i prilika za usavršavanje.

Lokalni partneri:
• Razvojna agencija REDAH i Inkubator društvenih inovacija MUNJA u partnerstvu sa lokalnim zajednicama (Široki Brijeg, Trebinje, Konjic i Čitluk).

Munja Inkubator je zadužen za kompenentu razvoja vještina i karijernog usmjeravanja i organizirat će posebnu vrstu obuke “Grupe budućnosti” kroz koju će proći minimalno 720 mladih iz iz navedene četiri lokalne zajednice.

Više informacija o ovom projektu možete pronaći na www.mojabuducnost.ba