MUNJA Inkubator i Hoću.ba platforma započeli su novi ciklus programa Munja Obuka & Praksa (VI generacija) u oblasti informiranja mladih i on line medija. Program traje 4 mjeseca i kombinacija je praktičnog rada po fleksibilnom individualnom programu i edukacije kroz sedmične sastanke tima.Tokom ljeta bit će organizirani on line zadaci uz mogućnost i nagradnih putovanja.

MOP se organizira u modernom biznis centru NETWORKS (Skenderpašina 1) gdje je i sjedište Munja Inkubatora.

Program je započelo 11 polaznika a prvi radni sastanak je održan danas gdje su se polaznici imali mogućnost upoznati sa temom omladinskog informativnog i savjetodavnog rada.

HOĆU.ba je vodeća info platforma za mlade koja je u prošloj godini imala 310.000 posjetitelja, ima 80.000 članova na društvenim mrežama i u top 100 je najposjećenijih domaćih web stranica. Samo u 2016. godini objavila je 3.200 korisnih informacija i inspirirajućih priča za mlade.