Dinamičnom dvosatnom radionicom u Doboju, tokom koje su se smjenjivala predavanja, diskusije, razmjena ideja, mišljenja i savjeta, nedavno je završen prvi ovogodišnji ciklus edukacijskog programa Telemach fondacije za mlade pod nazivom Job Lab – vještine za budućnost.

“Kako pokrenuti biznis i zašto je korisno volontiranje, samo su neke od tema radionice kroz koju smo dobili kvalitetne upute za naše buduće školovanje i karijere. Timski rad je nešto o čemu slušamo cijelog života, a edukatori Job Laba su nam kroz vlastite primjere približili stvarno značenje ovog pojma. Zabavili smo se, naučili nove i korisne stvari”, istakla je Nevena Božić, učenica srednje škole iz Doboja, koja se skupa sa svojih 17 kolegica i kolega nedavno pridružila Job Lab zajednici.Job Lab edukacijske programe u okviru prvog ciklusa za 2023. godinu prošlo je više od 320 mladih, među kojima su i srednjoškolci i srednjoškolke Goražda, Kaknja, Bugojna, Jablanice i Prozora/Rame, u Mostaru i Sarajevu.

TELEMACH FONDACIJA

Novi ciklus Job Lab radionica za srednjoškolce počeo u Goraždu, uskoro i u drugim bh. gradovima

“Prošli su kroz proces osvještavanja vlastitih potencijala u odnosu na tržište rada u BiH i svijetu, istražili poslove budućnosti, testirali vlastite vještine zapošljivosti i uspješno riješili zadatak razvoja individualne strategije i planiranje budućeg profesionalnog usmjerenja. I, kao što to uvijek biva s mladim ljudima, ispunili su nas pozitivnom energijom i inspirisali da se u budućnosti još više posvetimo njihovoj edukaciji i osnaživanju kako bi stasali u vrijedne i cijenjene članove društva”, istakla je Maja Tursunović, direktorica Telemach fondacije.

Job Lab radionice Telemach fondacija realizira u partnerstvu s Inkubatorom društvenih inovacija Munja.

“Namijenjene su srednjoškolcima i bazirane su na više od 15 godina iskustva u oblasti tržišta rada i mladih. Riječ je o trosatnoj interaktivnoj radionici koja zaista mijenja mindset srednjoškolaca. Job Lab nudi pojašnjenje slike o tržištu rada, ali i konkretne smjernice kako da učenici tokom školovanja i budućeg usmjerenja mogu razvijati one vještine koje će se najviše tražiti u budućnosti”, pojasnila je Melisa Selak-Hodo, izvršna direktorica Inkubatora društvenih inovacija Munja.