Integracijom preduzetničke kompetencije u obrazovanje do veće produktivnosti mladih

Integracija preduzetničke kompetencije u nastavne planove i programe u bh. školama ima potencijal za povećanje produktivnosti i zaposlenosti mladih u BiH, navedeno je, između ostalog, na prezentaciji koja je održana danas u Sarajevu u sklopu “BY LEAP” projekta. Ekspertica za razvoj preduzetništva Mirela Omerović navela je da je važno razgovarati o stepenu realizacije strateškog dokumenta “Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sustave u Bosni i Hercegovini (2021. – 2030.)” koju je izradila Evropska trening fondacija (ETF) sa obrazovnim vlastima. “Cilj nam je da vidimo dokle je naš obrazovni sistem stigao s uvođenjem preduzetničke kompetencije u nastavne planove i da definišemo preporuke za naredni period”, rekla je Omerović. Na događaju je predstavljena i nova domaća eLearning platforma STAR (Student Talent Acquisition Ring) pomoću koje mladi mogu da se na inovativan način edukuju o tržištu rada i načinima kako da se što bolje karijerno pozicioniraju. Izvršna direktorica Inkubatora društvenih inovacija MUNJA Melisa Selak-Hodo pojasnila je da se platforma sastoji od 25 video-lekcija namijenjenih srednjoškolcima, studentima, nezaposlenim i onim koji žele da promijene karijeru. Najavila je i da će 31. marta biti organizovan “STAR Fest”, prvi festival za razvoj karijere koji uz oko 100 izlagača mladima nudi upoznavanje, informacije, kontakte, kao [...]