U Tirani 8. i 9.12. održava se konferencija za podršku daljnjim koracima uspostave Regionalnog ureda za saradnju mladih kojeg su premijeri Albanije, BiH, Crne Gore, Srbije, Kosova i Makedonije dogovorili u Parizu u julu ove godine. Konferencija je održana nakon konstituirajućeg sastanka Upravnog odbora u kojem sjedi 6 ministara zaduženih za mlade i 6 omladinskih delegata izabranih na bazi otvorenog poziva.

Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) je prva konkretna inicijativa 6 država da uspostave trajnu saradnju mladih u regiji i kreiraju posebnu strukturu koja će moći da finansijski podržava omladinske projekte.

Čitav ovaj proces pripreme trajat će do proljeća kada će biti otvoren glavni ured u Tirani sa pet ogranaka u ostalim zemljama. U aprilu 2017. godine očekuje se i prvi poziv za projekte omladinskih razmjena.

Na konferenciji u Tirani je prisutna i info platforma Hoću.ba koja će kroz saradnju sa Francuskom ambasadom pratiti u narednim mjesecima proces početka rada „Rajka“ (eng. RYCO), predstaviti omladinske delegate, način upravljanja ureda, savjete za kreiranje projekata u regiji i sl. korisne sadržaje.

Za više informacija o procesu nastanka RYCO-a, njegovom statutu, kao i samom konceptu šta će podržavati ovaj ured posjetite stranicu: www.roadtoryco.com.

Što se tiče Bosne i Hercegovine ispred institucija države član Upravnog odbora je Ministar civilnih poslova BiH (u čijem portfoliju se nalazi i međunarodna saradnja po pitanju mladih). Konkurs za omladinskog predstavnika je zatvoren prije nekoliko sedmica, a u odabiru sudjeluju i predstavnici Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća mladih Federacije BiH. Na bazi njihovog prijedloga u narednim danima Vijeće ministara BiH će imenovati i zvaničnog omladinskog delagata u Upravnom odboru RYCO-a o čemu će Hoću.ba uskoro više pisati.