Šta je Program MLADI EKO REPORTERI?

 • Program Mladi Eko Reporteri je međunarodnog karaktera i provodi se u blizu 30 zemalja s ciljem da angažira mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.
 • Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

MLADI-EKO-REPORTERI-GREEN-BOLD1

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“
 • Hoću.ba info platforma
 • EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom

Propozicije:

 • Učesnici takmičenja trebaju imati između 14 i 18 godina i biti polaznici neke od srednjih škola u Bosni i Hercegovini;
 • Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;
 • Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;
 • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:
  • REPORTAŽA
  • FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA
  • KRATKI VIDEO

REPORTAŽA

 • Pisani radovi ne smiju da pređu 1000 riječi;
 • Mogu da sadrže ilustracije i fotografije;
 • Izvor svih crteža/fotografija koji nisu originalni mora da bude naveden;
 • Preporučuje se kratak, zanimljiv naslov od najviše 140 karaktera;
 • Članci se šalju elektronskim putem, u .doc ili .pdf formatu;
 • Prateće fotografije (2-3) moraju da ispunjavaju smjernice navedene u daljem tekstu (format i rezolucija);

FOTOGRAFIJE

 • Moguće je dostaviti jednu fotografiju ili fotografsku reportažu od 12 fotografija;
 • Fotografski radovi moraju da ispričaju priču i da budu propraćeni naslovom (po mogućnosti ne dužim od 140 karaktera);
 • Radovi moraju da budu propraćeni kratkim opisom od maksimalno 150 riječi, koji objašnjava vezu sa ekološkom održivošću i/ili rješenjem problema;
 • Fotografije moraju da se pošalju elektronskim putem u .jpg, .png, .tif ili .gif formatu, rezolucije od 150-300 dpi.

VIDEO ZAPISI

 • Trajanje videa treba da bude kraće od 3 minuta;
 • Video mora biti ili u dokumentarnom ili novinarskom/intervju stilu;
 • Video mora da bude propraćen naslovom (ne više od 140 karaktera);
 • Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom
 • Video se treba postaviti na lični Youtube kanal, a mailom se šalje link na video koji treba da bude javan

Način prijave i rokovi:

 • Takmičari trebaju poslati svoj rad u skladu sa gore navedenim propozicijama na e-mail: ekoreporteri@farukt5.sg-host.com.
 • Rok za prijavu je: 24.04.2017. godine do ponoći.
 • Pored svoga rada potrebno je napisati u emailu i slijedeće informacije:
  • Ime i prezime takmičara
  • Datum rođenja
  • Naziv škole
  • Grad
  • Kontakt mobitel
 • Nepotpuni radovi, radovi koji nisu u skladu sa propozicijama i koji ne stignu na vrijeme neće biti uzeti u razmatranje;

Vodič:

 • Za dodatne ideje i upute o vrsti radova možete pogledati i Priručnik organizacije iz Srbije u posebnom prilogu dole na kraju teksta.

Nagrade:

 • Stručni žiri odabrat će finaliste do početka maja/svibnja.
 • Najboljih 15 takmičara/ki (po 5 iz svake kategorije) bit će pozvano na svečanu ceremoniju i proglašenje pobjednika u Sarajevo krajem maja/svibnja.
 • Prvo mjesto u svakoj kategoriji dobiva tablet (od strane partnera takmičenja kompanije TELEMACH) + učešće na studijskoj posjeti u jednoj od EU zemalja.
 • Drugo mjesto u svakoj kategoriji dobiva učešće na studijskoj posjeti u jednoj od EU zemalja.
 • Od trećeg do petog mjesta u svakoj kategoriji dobivaju specijalni MER paket.

mer partneriViše informacija: