Šta je Program MLADI EKO REPORTERI?

 • Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u blizu 40 zemalja s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.
 • U BiH se realizira treći put.
 • Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ – nacionalni operater za program Mladi Eko Reporteri Fondacije za ekološku edukaciju (FEE)
 • Hoću.ba info platforma
 • EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom
 • Eko-škole u BiH

Propozicije:

 • Učesnici takmičenja trebaju imati između 11 i 18 godina i biti polaznici neke od osnovnih ili srednjih škola u Bosni i Hercegovini koje su uključene u program Eko-škole;
 • Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;
 • Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;
 • Radovi trebaju da pokriju jednu od zadanih tema za ovogodišnje takmičenje: “Zagađenje”, “Klimatske promjene” ili “Gubitak biodiverziteta”.
 • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:
 • REPORTAŽA
 • FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA
 • KRATKI VIDEO
 1. REPORTAŽA
 • Pisani radovi ne smiju da pređu 1000 riječi;
 • Mogu da sadrže ilustracije i fotografije;
 • Izvor svih crteža/fotografija koji nisu originalni mora da bude naveden;
 • Preporučuje se kratak, zanimljiv naslov od najviše 140 karaktera;
 • Članci se šalju elektronskim putem, u .doc ili .pdf formatu;
 • Prateće fotografije (2-3) moraju da ispunjavaju smjernice navedene u priručniku.

Pobjednička reportaža 2017 – Naim Mustafić

        2.FOTOGRAFIJA/FOTO PRIČA

Fotografija može biti dokumentarna (”reportage”) ili eksperimentalna (“campaign”). Prva vrsta se odnosi na fotografije koje prikazuju neki realni dogadjaj ili momenat iz prirode, dok se druga vrsta odnosi na kampanje i može biti “režirana” i “dorađivana”.
Fotografski radovi moraju imati naslov (ne više od 140 slova).
Fotografije (naročito dokumentarne) treba da imaju i kratak komentar – tekst do 100 riječi u kojem se objašnjava veza sa ekološkom temom i/ili rješenje problema ili pitanja.
Fotografije moraju biti dostavljene digitalno sa rezolucijom 150-300 dpi, u jpg, png, tif ili gif formatu.

Foto priča može imati 3-5 fotografija.
Ovo je takodje vrsta dokumentarne fotografije, koja ne smije biti “režirana”. Foto priča ne podraruzmijeva istu pojavu ili dogadjaj slikanu iz raznih uglova već grupu raznih fotografija povezanih tekstom.
Rad mora da ima naslov (ne više od 140 slova).
Obavezno je priložiti kraći opis kao uvod, ne duži od 50 riječi, te komentar za svaku od slika ne duži od 20 riječi.
Fotografije moraju biti dostavljene digitalno sa rezolucijom 150-300 dpi u jpg, png, tif ili gif formatu.

Podjednička FOTO reportaža 2017 – Amela Džidić

VIDEO

 • Trajanje videa treba da bude kraće od 3 minuta;
 • Video mora biti ili u dokumentarnom ili novinarskom/intervju stilu;
 • Video mora da bude propraćen naslovom (ne više od 140 karaktera);
 • Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom;
 • Video se treba postaviti na lični Youtube kanal, a mailom se šalje link na video koji treba da bude javan.

Pobjednički video 2017 – Adi Glavinić

https://youtube.com/watch?v=YHz1cJDDym8%3Ffeature%3Doembed

Način prijave i rokovi:

 • Takmičari trebaju poslati svoj rad u skladu sa gore navedenim propozicijama na e-mail: ekoskole@farukt5.sg-host.com.
 • Rok za prijavu je: 06.03.2020. godine do 13:00h.
 • Pored svoga rada potrebno je napisati u emailu i slijedeće informacije:
 • Ime i prezime takmičara
 • Datum rođenja
 • Naziv škole
 • Grad
 • Kontakt mobitel
 • Nepotpuni radovi, radovi koji nisu u skladu sa propozicijama i koji ne stignu na vrijeme neće biti uzeti u razmatranje;

Priručnik: 

 • Za dodatne ideje i upute kako kreirati efektne radove pogledajte PRIRUČNIK koji je izradila Fondacija za ekološku edukaciju uz prevod kolega iz Crne Gore.

Nagrade:

 • Stručni žiri odabrat će finaliste do sredine aprila/travnja 2020. godine.
 • Najbolji takmičari bit će pozvani na svečanu ceremoniju i proglašenje pobjednika u Sarajevo.
 • Svi takmičari dobit će certifkat o učešću, a najbolji radovi šalju se ispred BiH i na međunarodno takmičenje. Svi pobjednici u BiH u svakoj kategoriji dobit će vrijedne nagrade na ceremoniji proglašenja, te će se njihovi radovi dalje promovirati u medijima i na Hocu.ba platformi.

Više informacija: