Serijal “Hoću da budem freelancer” je serijal koji se emituje na platformi hoću.ba, u saradnji sa projektom MarketMakers i uz podršku Švicarske Ambasade u BiH, a sa ciljem promocije freelancinga.

Do sada je objavljeno deset epizoda sa različitim profilima ljudi, a kojima je zajedničko jedno – freelancing. U narednom periodu bit će objavljene još dvije epizode ovog zanimljivog i izuzetno praćenog serijala, kroz koji su gledatelji imali priliku naučiti više o online radu, te čuti korisne savjete bosanskohercegovačkih freelancera i freelancerki.

Darjan Minov

Muna Mešić
Tarik Jašarević
Anna Lukenda
Ermin Numić
Mladen Mitrić
Adnan Puzić
Radoš Jovanović
Matea Jovanović-Nešić
Maja Miljević