Prvi Biznis susret “Izazovi & prilike sa mladima – novom generacijom na tržištu rada u BiH” okupio je  HR menadžere i stručnjake iz ove oblasti u organizaciji Inkubatora društvenih inovacija MUNJA. Cilj susreta je predstavljanje rezultata mini istraživanja i najava naše nove eLearning platforme S.T.A.R. za podršku mladima na tržištu rada koja će kompanijama služiti kao kreativan talent asquisition alat.

Predstavljeni su rezultati mini istraživanja o zadovoljstu poslodavaca znanjem  i vještinama mladih kandidata potrebnim za pisanja CV-a, motivacionog pisma i propratnih dokumenata. Takođe se govorilo o spremnosti mladih ljudi za proces selekcije koji prolaze prilikom konkurisanja za određeno radno mjesto.

Rezultati mini istraživanja, sprovedenog na području BiH, pokazuju da je po mišljenju poslodavaca, mladima koji izlaze iz obrazovnog sistema, potrebno dodatno stručno usmjeravanje i savjetovanje.

Neke od najvažnijih soft vještina pri selekciji kandidata koje HR stručnjaci izdvajaju su  proaktivnost, samoinicijativa i poduzetništvo. Druge, ali ništa manje važne su vještine rada u timu, iskustvo kandidata kao i fleksibilnost i prilagodljivost.

Većina kompanija pozitivno je odgovorila na prijedlog o korištenju baze podataka mladih talenata iz BiH u kojoj bi se pored CV-a i kontakt podataka nalazile i ocjena/index proaktivnosti i posjedovanja soft vještina korisnika platforme i budućih kandidata na tržištu rada. Uskoro više o tome.

Zahvaljujemo se Emiri DuratbegovićHarisu KadenićuMaji Tursunović i Melisi Selak na učešću u panelu, kao i Selmi Begović, PMP na podršci MarketMakersa.