Danas je u Cineplexxu  u  Sarajevu održana promocija STAR eLearning platforme.
STAR nastaje na osnovu 20-godišnje prakse MUNJA Inkubatora društvenih inovacija i info platforme Hocu.ba, koji je među vodećim organizacijama za osnaživanje mladih u BiH i kroz čije programe je prošlo više od 100.000 mladih i onih koje rade sa njima.

Nova domaća eLearning STAR platforma (Student Talent Acquisition Ring) odnosno
STAR.study na inovativan način educirat će mlade (15 do 25 godina) o tržištu rada i načinima kako da se što bolje karijerno pozicioniraju, razvijaju svoje kapacitete i uvezuju se sa top kompanijama. Za biznis sektor STAR može biti koristan kao baza talenata i izvor mladih ambicioznih i kvalitetnih budućih kadrova. Program su vodili predstavnici Inkubatora društvenih inovacija MUNJA Melisa Selak-Hodo i Jan Zlatan Kulenović.


STAR platforma podržana je od Ambasade Švicarske u BiH kroz projekat Market Makers, a kreirana od strane Smart Laba nudi resurse, edukaciju, testove, info servis, evente.

https://youtube.com/watch?v=frwLKXkw-4o%3Flist%3DPLU6RS6jhjoxG1LySFZDnZisD-RNE0KVop

Jedan od narednih koraka koji je najavljen na današnjem eventu jeste STARfest – 1. Bh. festival za razvoj karijere koji je planiran za period 31.03. do 02.04.2023. godine u dvorani Skenderija u Sarajevu.  Tom prilikom, direktor JP Skenderija Damir Petrinić govorio je i o obnovi Doma mladih koji bi trebao postati moderan hub za mlade poduzetnike, co-working prostor i podrška kreativnoj industriji.

U sklopu STAR promocije najavljeno je 10. državno takmičenje mladih „STAR Challenge 2023“ koje je dio projekta u partnerstvu sa Ambasadom Italije. Takmičenje se sastoji od četiri regionalna polufinala u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru u februaru. Gostima se obratio predstavnik Ambasade Italije, Matteo Evangelista koji je istakao značaj osnaživanja mladih u BiH.

Tokom programa se obratila direktorica Telemach fondacije, Maja Tursunović, predstavila je dosadašnje rezultate projekta Job Lab koji je educirao 1.200 učenika iz preko 70 škola o tržištu rada i načinima kako poboljšati vlastite vještine zapošljivosti, uz obuku i 186 nastavnika i organizirane tri studijske posjete za najaktivnije učenike. Job Lab je bio i inspiracija za kreiranje STAR platforme i bit će dodatna podrška učenicima koji su uključeni u projekte Fondacije Telemach.

Na promociji je predstavljeno i novi korporativni partner STAR platforme – AS Holding čija predstavnica Emira Duratbegović je istakla važnost ulaganja u mlade na tržištu rada, posebno u sugmentu profesionalne orijentacije, koji obuhvata psihološko testiranje važno za proces selekcije koji kandidati prolaze prilikom konkurisanja za određenu poziciju.

MUNJA će u narednom periodu raditi i na promociji modela “Učeničkih kompanija” o čemu je govorila Anđela Đokić predstavnica Dostignuća mladih Srbija sa kojima MUNJA sarađuje na podršci poduzetničkom učenju u okviru BY LEAP projekta.

Promocije STAR platforme održat će se naredni mjesec i u Banja Luci, Mostaru i Tuzli.

Više informacija o STAR aktivnostima, kao i prijavi na osnovni besplatni kurs:

STAR PLATFORMA 

Instagram

Facebook

Tik Tok