Munja Inkubator sa svojom info platformom Hocu.ba postao je i zvanično član najveće globalne mreže za obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine (FEE). To je upravo potvrđeno na Generalnoj skupštini FEE u glavnom gradu Latvije Rigi. Više od 70 zemalja zajednički radi na nekoliko licenciranih programa, a Bosna i Hercegovina zahvaljujući ovom članstvu moći će koristiti dva prestižna programa – Mladi Eko Reporteri i Eko Škola. Od prošle godine MUNJA je već testirala Mlade Eko Reportere koji kroz takmičenje uključuju mlade da uočavaju ekološke probleme, dokumentuju ih u vidu reportaže, fotografije ili kratkog videa i ponude neka rješenja. Na tom takmičenju je već sudjelovalo preko 60 srednjih škola iz cijele BiH sa više od 150 radova. Ovo je sada prilika i za dalji rast kao i uključivanje većeg broja škola, institucija i kompanija.

Eko Škola je licencirani program koji podržava škole i obrazovne ustanove da povećaju nivo praktičnog rada na zaštiti životne sredine i da kontinuirano rade na razvoju ekološke svijesti kod nove generacije.

Jan Zlatan Kulenović, direktor MUNJA Inkubatora prilikom ulaska BiH u FEE rekao je: Prvo, mislim da BiH mora biti uključena u globalne profesionalne mreže bilo koje oblasti jer je to jedini način da se prate trendovi i unaprijedi rad. Drugo, ovo je veliki uspjeh postati dio ove velike svjetske porodice što znači mogućnost korištenja kvalitetnih razvojnih projekata, razmjenu iskustva na međunarodnom nivou te na kraju i uticaj na sve aktere u Bh. društvu, a posebno mlade, da unaprijede ekološku svijest i budu proaktivni u očuvanju svoje okoline.

Ovo učlanjenje ne bi bilo moguće da nije bilo partnerske kompanije EKOPAK – prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom koji je od početka podržao uključivanje BiH u ovu značajnu mrežu.