Cilj kampanje:

 • Promovisati mogućnosti i potencijal modernog agrobiznisa kod mladih, kao i resursa i programa za njihovu podršku.

Prva faza kampanje (maj – august 2018):

 • Organizacija radionica sa studentima poljoprivrednih fakulteta u BiH
 • Mapiranje ključnih aktera, programa i resursa u oblasti agrobiznisa
 • Identifikovanje primjera dobre prakse – mladih preduzetnika u oblasti agrobiznisa
 • Kreiranje alata na društvenim mrežama i u okviru Hocu.ba platforme za redovno informisanje mladih o temi agrobiznisa i promociju dobrih primjera, resursa i programa
 • Promocija pozitivnih priča o mladima u agrobiznisu
 • 1. konferencija „Mladi u agrobiznisu“ – Sarajevo, 05.-06.07.2018. god.

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija MUNJA
 • Hocu.ba – vodeća info platforma za mlade u BiH

Radionice sa studentima poljoprivrednih fakulteta:

 • Banja Luka, 28.05.
 • Sarajevo, 04.06.
 • Mostar 12.06.
 • Tuzla

Cilj radionica:

 • Otvoriti diskusiju sa studentima poljoprivrednih fakulteta u BiH o njihovom viđenju prilika o angažmanu mladih u agrobiznisu
 • Kreiranje smjernica i ideja za kampanju promocije mladih u agrobiznisu
 • Informisanje studenata o ključnim akterima, resursima i trendovima za podršku mladima u agrobiznisu
 • Identifikovanje opcija za saradnju sa studentima na kampanji

Podrška:

 • Kampanju podržava Program Prilika Plus Švajcarske ambasade u BiH kojeg implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS).

Više informacija: