Inkubator društvenih inovacija “MUNJA” realizirao je inicijativu međugeneracijske saradnje pod nazivom „Juniori & Seniori“. Ova inicijativa imala je za cilj istražiti i testirati različite mogućnosti zajedničke saradnje omladinske i seniorske populacije, definirati njihove potrebe, interese i prostor za partnerstvo.

U sklopu BHT jutarnjeg programa sa partnerstvom hoću.ba info platforme, predstavljano je 16 epizoda serijala pod nazivom JunioriSeniori ili kako kreirati inovativne oblike intergeneracijske saradnje. Uspostavljena je i saradnja sa Centrima za zdravo starenje. Također, održane su i brojne radionice na kojima su Seniori iznijeli svoje ideje i prijedloge o načinima na koje bi se naše društvo i okolina mogli poboljšati, te su sa Juniorima razgovarali i razmijenjivali svoja iskustva.