U sklopu BHT jutarnjeg programa sa partnerstvom hoću.ba info platforme, predstavljano je 16 epizoda serijala pod nazivom JunioriSeniori ili kako kreirati inovativne oblike intergeneracijske saradnje.

Juniori Seniori – Varja Nikolić

Juniori Seniori – Željka Mudrovčić

Juniori Seniori – Suada Filipović

Juniori Seniori – Fatima Ramić

Juniori Seniori – Senad Hasanović

Juniori Seniori – Asim Spahović

Juniori Seniori – Enisa Ćućilović

Juniori Seniori – Tatjana Neidhardt

Juniori Seniori – Nusret Halilbašić

Juniori Seniori – Nurudin Lokmić

Juniori Seniori – Jusuf Bilić

Juniori Seniori – Nedžmija Ratković

Juniori Seniori – Biljana Oklobdžija

Juniori Seniori – Jusuf Jusić

Juniori Seniori – Sabaheta Tahnović

Juniori Seniori – Zinka Šalaka