Od 26. do 29.09. u Ljubljani održana je konferencija o EU – Zapadni Balkan saradnji u oblasti mladih. Osnovni fokus je bio na kreiranju akcionog plana za period od tri godine koji govori o ključnim prioritetima mladih, ali i konkretnim načinima i mogućnostima koje omladinski rad, ali i institucije mogu da urade da se položaj mladih poboljša. U sklopu konferencije predstavljen je i proces kreiranja Regionalnog omladinskog ureda (RYCO) koji bi trebao početkom godine da se otvori u Tirani za ograncima u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i BiH.

Više info o RYCO: www.rycowesternbalkans.org.

U dijelu programa posvećenom predstavljanju dobrih praksi na Zapadnom Balkanu Jan Z. Kulenović, direktor Munje govorio je o iskustvima na kreiranju Hoću.ba info platforme koja je za nepunih godinu dana uspjela producirati preko 3.100 korisnih informacija i inspirirajućih priča za mlade koje je vidjelo više od 270.000 različitih korisnika. Akcent prezentacije bio je na identificiranju tehnika i načina kako motivirati mlade, kako s njima komunicirati i podstaći ih da budu aktivni u društvu i razvijaju vještine koje će im sutra pomoći na tržištu rada.

Konferenciju je organizirao SALTO Youth Centar iz Ljubljane, a sudjelovali su predstavnici različitih inicijativa i institucija koje se bave mladima iz Zapadnog Balkana, Evropske komisije, ali i iz nekoliko EU zemalja uz Ministre vanjskih poslova i obrazovanja Republike Slovenije.