pristina3U okviru regionalnog projekta YOU SEE! i uz podršku Fondacije Friedrich Ebert u Prištini je danas održana konferencija o socijalnim inovacijama za rješavanje problema nezaposlenosti mladih. Na konferenciji je o procesu kreiranja socijalnih inovacija govorio Federico Lozano ispred Norveškog univerziteta znanosti i tehnologije, a regionalni izvještaj sa preporukama predstavila je konsultantica Tea Jarc.

U okviru predstavljanja primjera dobre prakse direktor Munja Inkubatora iz Sarajeva Jan Z. Kulenović predstavio je platformu Hoću.ba koja je nedavno proslavila svoju prvu godišnjicu sa rezultatima koji je svrstavaju na vodeće mjesto info alata za osnaživanje mladih. Kulenović je govorio o procesu nastanka platforme u 2015. godini kada je provedeno kvalitativno istraživanje u sklopu projekta Mreže mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN), poraznim statistikama o nezaposlenosti mladih i ključnim nalazima, te o samoj platformi Hoću.ba koja je u proteklih godinu dana ponudila više od 3.350 korisnih informacija i inspirirajućih priča.

pristina1

Ovo je bila još jedna od zvaničnih prezentacija o Hoću.ba platformi van BiH, nakon regionalne konferencije u Ljubljani, te predstavljanja platforme u Beogradu i Kragujevcu na skupovima koji su okupili 50-ak aktera koji rade sa mladima u regiji Zapadnog Balkana.

Prije konferencije organiziran je i dvodnevni seminar o metodologiji “design thinking” koja pomaže u kreiranju socijalnih inovacija. Lozano sa višegodišnjim iskustvom u korištenju ove metodologije širom svijeta, koji je vodio tu obuku, nudi i mnoge druge korisne resurse u sklopu svoga weba – www.mypracademy.com.

Više o YOU SEE! projektu i socijalnim inovacijama možete naći na web portalu: www.youseefor.me.