pm21U četvrtak 22.12. u Domu omladine Banja Luka održan je Stručni skup o omladinskom radu u sklopu 4. konferencije omladinskog rada Republike Srpske. Cilj ovoga skupa da je unaprijedi omladinski rad koji se može definisati i kao specijalna, organizirana aktivnost u radu sa mladima za koji je su potrebne određene kompetencije, vještine i znanja. Na prostoru BiH prema procjenama djeluje preko 500 omladinskih organizacija koje su i najviše usmjerene u takav organizirani rad sa mladima.

Na skupu je sudjelovao i Hoću.ba tim u sastavu Emir Kustura i Jan Z. Kulenović.

Na stručnom skupu svoje radove predstavili su:

  • Srđan Dušanić: Sociopsihološke odrednice aktivnog i pasivnog djelovanja mladih
  • Tanja Boromisa: Prikaz monografije “Otvoreno polje razvoja – Psihosocijalni rad sa đecom i mladima’’
  • Amar Toplić, Jovana Zec, Katarina Radonić, Maja Rujević, Milanka Maksić, Nikolina Garača, Petra Jagić, Tea Vranješ: Izmješteni omladinski rad i njegova moguća primjena u Bosni i Hercegovini
  • Ilija Trninić: Uloga službenika za mlade u omladinskom radu
  • Borislav Đurić: Nastanak i razvoj omadinske organizacije ’’Centar’’ Mrkonjić Grad
  • Jan Zlatan Kulenović: Razvoj vještina zapošljivosti mladih – hoću.ba info platforma

Radovi i zaključci bit će predstavljeni uskoro i na web stranici organizatora organizacije Perpetuum Mobile.