Šta je Hoću.ba Forum omladinskih lidera (FOL)?

 • Dvodnevni susret 50 mladih lidera iz cijele BiH organiziran sa ciljem da razviju dodatno liderske vještine, upoznaju se sa novim tehnologijama u strateškom komuniciranju sa mladima, kao i programima koji podržavaju mlade i njihovu aktivnu ulogu u društvu i osnažuju ih na tržištu rada.
 • Fol kod FOL-a je da osim susreta, učenja, razmjene iskustava, učesnici nakon Foruma postaju partneri i dio Junior tim Hoću.ba platforme i aktivno će učestvovati u informisanju i inspirisanju mladih i njihovom uključivanju u aktivnosti i inicijative Hoću.ba platforme.

Kad i gdje?

 • Početak: Utorak 25.10. (11:00h)
 • Završetak: Srijeda 26.10.2016. godine (15:00h)
 • Lokacija: Sarajevo (Otvaranje u Parlamentu BiH, Program u Networksu)

Ko su učesnici?

 • 50 mladih lidera od 17 do 25 godina iz cijele BiH koji žele da razviju liderske vještine, upoznaju se sa različitim korisnim programima i motivisani su da kao partneri Hoću.ba platforme dalje informišu i inspirišu svoje vršnjake;
 • Domaće i međunarodne institucije, organizacije i kompanije koje imaju programe za osnaživanje mladih i koji su partneri Hoću.ba platforme (Ministarstvo ljudskih prava BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Švicarska ambasada, Francuska Ambasada, Američka trgovinska komora, Telemach, Ekopak, Federalno ministarstvo zdravlja, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Balkan Trust for Democracy i dr.).

Šta je Hoću.ba info platforma?

 • Munja Inkubator na osnovu više od 10 godina iskustva u omladinskom informativnom radu kreirao je Hoću.ba u oktobru/listopadu 2015. godine. Danas je to vodeća info platforma za osnaživanje mladih koja je u prvih 11 mjeseci postigla slijedeće rezultate:
  • 281.452 različitih posjetitelja
  • 1.013.523 pregleda stranica
  • 3.239 objavljenih korisnih informacija i inspirirajućih priča
  • 70.245 aktivnih korisnika na društvenim mrežama
  • 170 Hoću.ba vijesti u elektronskim medijima (TV i radio stanice)
 • U augustu Hoću.ba je dobila i nominaciju za European Youth Award u kategoriji „Aktivizam“.