Međunarodni program Eko-škole postoji 25 godina i najveći je edukacijski program u svijetu za osnaživanje mladih u oblasti ekološkog odgoja i obrazovanja. Eko-škole po ovoj metodologiji prisutne su u 68 zemalja i u 52.000 obrazovnih ustanova. Konačno krajem 2018. godine ovaj međunarodni program uključio je i Bosnu i Hercegovinu zahvaljujući angažmanu kompanije EKOPAK i prvog ovlaštenog zastupnika programa MUNJA Inkubatora društvenih inovacija. Sam program počeo se realizirati početkom ove godine i u pilot fazi uključio je 23 osnovne škole iz raznih dijelova zemlje.

U utorak 08.10.2019. godine održan je i prvi Godišnji sastanak Eko-škola na kojem je utvrđen plan rada u ovoj školskoj godini u okviru kojeg će već tokom jeseni broj škola preći broj od 30. Također, u novembru bit će otvoren poziv i za međunarodno kreativno takmičenje Mladi Eko Reporteri koji afirmira mlade iz osnovnih i srednjih škola da budu istraživači i novinari koji će ukazati na lokalne ekološke probleme, njhove uzroke, posljednice ali i načine kako da budu prevaziđeni i to u video, foto ili reporterskom formatu.

„Kada govorimo o planovima Eko-škola u BiH posebno veseli i najava organizacije tehničkog sastanka operatera programa Mladi Eko Reporteri koji će se održati nakon Šangaja upravo u Sarajevu u martu 2020. godine uz prisustvo blizu 40 predstavnika sa svih kontinenata“ rekao je Jan Zlatan Kulenović, direktor Munja Inkubatora koji vodi program Eko-škola u BiH

Program EKO-ŠKOLE pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do univerziteta) u saradnji sa općinama/gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješćeni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama. Eko-škole imaju sistem nagrađivanja pojedinih obrazovnih ustanova, na način da škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okolinu promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Metodologija je bazirana na sedam koraka koje pojedine obrazovne ustanove prema individualnom planu realiziraju uz pomoć ovoga programa.

Razvoj programa pomaže kompanija EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažim otpadom. Partner za realizaciju programa u osnovnim školama u BiH je TETRAPAK. Eko-škole su licencirani program Fondacije za obrazovanje o okolišu (FEE) sa sjedištem u Kopenhagenu.

Više informacija o programu Eko-škole možete naći na: www.hocu.ba/ekoskole, Facebook: Eko-škole BiH i Instagram: Eko-skole BiH.