Posljednje objave

Započeo novi ciklus programa Munja obuka i praksa

MUNJA Inkubator i Hoću.ba platforma započeli su novi ciklus programa Munja Obuka & Praksa (VI generacija) u oblasti informiranja mladih i on line medija. Program traje 4 mjeseca i kombinacija je praktičnog rada po fleksibilnom individualnom programu i edukacije kroz sedmične sastanke tima.Tokom ljeta bit će organizirani on line zadaci uz mogućnost i nagradnih putovanja. MOP se organizira u modernom biznis centru NETWORKS (Skenderpašina 1) gdje je i sjedište Munja Inkubatora. Program je započelo 11 polaznika a prvi radni sastanak je održan danas gdje su se polaznici imali mogućnost upoznati sa temom omladinskog informativnog i savjetodavnog rada. HOĆU.ba je vodeća info platforma za mlade koja je u prošloj godini imala 310.000 posjetitelja, ima 80.000 članova na društvenim mrežama i u top 100 je najposjećenijih domaćih web stranica. Samo u 2016. godini objavila je 3.200 korisnih informacija i inspirirajućih priča za mlade.

POZIV za studente: Novi program Munja Obuke i Prakse – Promocija ljudskih prava

ŠTA? MUNJA Inkubator društvenih inovacija i HOĆU.ba u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava BiH organizuju tromjesečni program obuke i prakse za studente novinarstva i prava na temu: „Promocija ljudskih prava kod mladih“. MUNJA i HOĆU.ba MUNJA Inkubator društvenih inovacija više od 15 godina realizira programe za osnaživanje mladih u BiH. Krajem 2015. godine MUNJA je uspostavila i info platformu HOĆU.ba koja je danas vodeći medij za pružanje korisnih informacija mladima sa 310.000 posjeta u prošloj godini, 80.000 aktivnih korisnika na društvenim mrežama i uz preko 4.000 inspirativnih priča i korisnih prilika i programa koje je do sada objavila. U posljednje tri godine Munja je realizirala pet ciklusa višemjesečnih programa Obuke & Prakse kroz koje je prošlo više od 50 studenata.   POZADINA PROGRAMA Mladi danas u BiH nisu posve upoznati sa konceptom ljudskih prava, načinima kako ih zaštititi, institucijama i organizacijama koje se bave ovom oblašću kao niti procedurama i mogućnostima koje postoje. Zbog toga Ministarstvo za ljudska prava BiH podržalo je projekt kroz koji će studenti kreirati posebnu kampanju na Hoću.ba info platformi za promociju ljudskih prava kod mladih, a ujedno razviti svoje vještine, istraživati i dodatno se educirati o ovoj temi uz stručnu i mentorsku podršku. OD [...]

Powered by www.themesfreedownloader.com