Ciljevi:

 • Konferencija Mladi u agrobiznisu dio je pripreme kampanje za popularizaciju i promociju mogućnosti i potencijala modernog agrobiznisa kod mladih u BiH, kao i raznih resursa i programa za njihovu podršku.
 • Cilj konferencije je da sa grupom mladih aktivnih u poljoprivrednoj djelatnosti i agrobiznisu, sa studentima poljoprivrednih fakulteta i sa drugim bitnim akterima analizirati položaj i perspektive mladih u agrobiznisu i mogućnosti za razvoj, te prikupiti finalne inpute za kampanju i naredne korake.

Učesnici:

 • Mladi iz različitih dijelova BiH koji su već uključeni u neki oblik agrobiznisa i poljoprivrede, te motivirani studenti poljoprivrednih fakulteta;
 • Različiti akteri iz oblasti agrobiznisa.

Mjesto i vrijeme:

 • Sarajevo, (Networks, Skenderpašina 1)
 • Početak: četvrtak 05.07. (15:30h)
 • Završetak: petak 06.07. (15:00h)

Pozadina konferencije – I. faza kampanje (maj – august 2018.):

 • Organizacija radionica sa studentima poljoprivrednih fakulteta u BiH (Banja Luka – 28.05, Sarajevo – 04.06, Bihać – 07.06, Mostar – 12.06. i  Tuzla – 20.06.)
 • Mapiranje ključnih aktera, programa i resursa u oblasti agrobiznisa
 • Identifikovanje primjera dobre prakse – mladih preduzetnika u oblasti agrobiznisa i priprema reportaža o njima (koje će se emitirati na jesen i na BHTV-u)
 • Kreiranje alata na društvenim mrežama i u okviru Hocu.ba platforme za redovno informisanje mladih o temi agrobiznisa i promociju dobrih primjera, resursa i programa
 • 1. konferencija „Mladi u agrobiznisu“ – Sarajevo, 05.-06.07.2018. god.

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija MUNJA
 • Hocu.ba – vodeća info platforma za mlade u BiH

Podrška:

 • Kampanju podržava Program Prilika Plus Švajcarske ambasade u BiH kojeg implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS).

Više informacija: